W naszej ofercie mamy dla Państwa opcję szybkiej wyceny naszych usług transportowych. W tym celu prosimy wypełnić formularz lub skontaktować się z nami telefonicznie.

Zlecający

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Ładunek

Ilość sztuk (wymagane)

Waga w kg (wymagane)

Opakowanie (wymagane)

Wymiary (wymagane)

Data załadunku (format daty : rrrr-mm-dd)

Data rozładunku (format daty : rrrr-mm-dd)

Uwagi

Miejsce załadunku

Miasto (wymagane)

Adres (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miejsce rozładunku

Miasto (wymagane)

Adres (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Płatnik

Nazwa firmy lub imię i nazwisko (wymagane)

Adres (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miasto (wymagane)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu złożenia oferty lub obsługi i realizacji zamówień usług na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO.
  • Administratorem danych jest Firma Usługowa mgr Joanna Chmiel z siedzibą w Rzeszowie 35-504 przy ul. Jasielskiej 14. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@chmiel-transport.pl lub zadzwoń pod numer tel. 602 129 553.
  • Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia).
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek złożenia oferty lub zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej złożenie bądź zawarcie.